Meganeu

Les 10 normes FIS de conducta a les pistes

Com qualsevol altra activitat esportiva, la pràctica de les diferents modalitatsde lliscada sobre la neu comporta riscos i pot ocasionar responsabilitats. La Federació Internacional d’Esquí (FIS) ha establert 10 d’evitar accidents a les pistes. Els esquiadors i els snowboarders les han
de conèixer, posar-les en pràctica i respectar-les.

1. Respecte als altres. El usuaris de les pistes han de comportar-se de manera que no posin en perill els altres o que no els ocasionin cap perjudici, ja sigui pel seu comportament o pel seu material.

2. Control de la velocitat i de la conducta. Tot usuari de pistes ha d’adaptar la velocitat i la conducta a les seves capacitats personals, les condicions generals del terreny, el temps, l’estat de la neu i la quantitat de persones que hi hagi a les pistes.

3. Elecció de la direcció amunt té, respecte als altres, una posició que li permet escollir una trajectòria i, per tant, ha de triar la direcció que preservi la seguretat que es trobin més avall.

4. Avançaments. L’avançament es pot fer per dalt o per baix, per la dreta o per l’esquerra, però sempre de forma prou ampla per preveure les evolucions de l’esquiador que estem avançant.

5. Encreuament de pistes i en iniciar un descens. Després d’una parada o un encreuament de pistes, tot usuari s’ha d’assegurar, mitjançant un examen visual amunt i avall, que es pot incorporar a la pista sense perill per als altres i per a ell mateix.

6. Estacionament. Tot usuari ha d’evitar aturar-se en passos estrets o sense visibilitat. En cas de caiguda s’haurà de retirar al més aviat possible.

7. Ascens i descens a peu. Tot usuari que es vegi obligat a pujar o baixar una pista a peu ha d’utilitzar la vora de la pista i vigilar que ni ell ni el seu material siguin un perill per als altres usuaris.

8. Respecte a l’abalisament i la senyalització. Tot esquiador i surfista ha respectar l'abalisament i la senyalització.

9. Assistència. Tota persona que presenciï un accident o s’hi vegi involucrada ha de prestar assistència i donar l’alerta. Si fos necessari, haurà d’estar a disposició dels serveis de socors.

10. Tota persona que presenciï un accident o s’hi vegi involucrada ha de donar a conèixer la seva identitat al servei de socors.

Veure normativa internacional

 


Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres:
Av. Super Molina S/N 17537 La Molina | T: 972 145 062 / 972 145 119 | info@meganeu.com

Facebook