Meganeu

El nostre Club esta format per un equip de mes de 40 persones entre personal administratiu, entrenadors, monitors, coordinadors, preparadors físics etc

El nostre Club , en la seccio d'esqui alpi, esta estructurat en dos blocs principals. L'EsquÍ Recreatiu, amb 13 nivells de progressió i L'EsquÍ de Competició amb 5 categories.

Secció Esquí Alpí
Francesc Garcia
Cap de Monitors i Entrenadors
Francesc Garcia

Equip entrenadors i Professors
Director Tècnic
Pau Miranda

Secció Esquí Recreatiu
Esquí recreatiu
Coordinador Molina-Masella
Jordi Guitart

Secció Esquí de Competició
Esqui de competició
Cap d'Entrenadors
Magí Calonge
Secció Esquí Recreatiu
Amb tres categories:
_ Iniciació
_ Perfeccionament
_ Tecnificació
Cada categoria té al mateix temps diferents
nivells. La suma total de nivells en l’esquí
recreatiu és de 13.
Secció Esquí de Competició
Amb cinc categories:
_ Alevins
_ Infantils
_ Juvenils
_ Sèniors
_ Màsters

La Secció d'Esquí Alpí esta dirigida per en Francesc Garcia.
L'Esqui Recreatiu té un coordinador general i responsables de cada nivell.
L'Esqui de Competició té un Cap d'Entrenadors i un responsable de cada categoria.


Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres:
Av. Super Molina S/N 17537 La Molina | T: 972 145 062 / 972 145 119 | info@meganeu.com

Facebook